Hop til hovedindholdet

Port of Aalborg logo

Ordinær Generalforsamling 2024, Aalborg Maritime & Logistics


Dato og tid

Onsdag d. 24. april 2024 kl. 16:00 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 24. april 2024 kl. 16:00

Sted

Port of Aalborg, Langerak 15, 9220 Aalborg Øst Port of Aalborg
Langerak 15
9220 Aalborg Øst

Ordinær Generalforsamling 2024, Aalborg Maritime & Logistics


Arrangementsbeskrivelse

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Aalborg Maritime & Logistics den 24. april kl. 16 – 18 hos Port of Aalborg, Langerak 15 (Glasburet), 9220 Aalborg Øst.

 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab / økonomisk status
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Fastlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af én suppleant, således der igen er to suppleanter til rådighed
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad 6) Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet (mail: info@aalborgmaritimelogistics.com) eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 10. april 2024. Indkomne forslag udsendes efterfølgende til alle medlemmer af foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 17. april 2024.

Ad 7) På den stiftende generalforsamling den 22. august 2022 blev den nuværende bestyrelse valgt uden stemmeafgivelse, da der ikke var yderligere kandidater. Det er derfor ikke muligt at identificere, hvem der fik hvor mange stemmer. Det er derfor heller ikke muligt – i henhold til vedtægternes prg 6. stk. 1 om valg til bestyrelsen - at afgøre, hvem der er på valg i 2024 henholdsvis 2025 udover, at bestyrelsesformanden først er på valg i 2025. En enig bestyrelse indstiller derfor til generalforsamlingen, at alle medlemmer – udover bestyrelsesformanden og Lars Sanderhoff (sidstnævntre ønsker ikke genvalg) – i 2024 er på valg efter følgende model:

- Vælges for ét år og dermed på valg igen i 2025 for 2 år og herefter hvert andet år: Henrik Sørensen, Brian Thomsen, Martin D. Kristiansen og Peter Andersen.

- Vælges for to år og dermed på valg igen i 2026 for 2 år og herefter hvert andet år: Kenneth Nielsen, John Midtgaard, Alex Olsen og et eventuelt nyt, niende medlem.

- Bestyrelsesformanden er som nævnt på valg i 2025 og herefter hvert andet år.

 

Ad 8) Valg af supplenat for en 2 års periode.

 

Alle virksomheder, der har indbetalt årets kontingent en uge før generalforsamlingen (senest 17. april) har én stemme uanset antallet af deltagere.

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Port of Aalborg
Tlf: +45 99301500
info@portofaalborg.com

Kontaktinformation til arrangør

Port of Aalborg
Tlf: +45 99301500
info@portofaalborg.com